Home

Wil je op professionele wijze aan de slag met ambachtelijk leer bewerken? Volg dan de “Vakopleiding tot vakbekwaam leerbewerker” bij Leervakwerk.

Als vakbekwaam leerbewerker ben je straks in staat om maakwerk te leveren op een professioneel niveau. Je bent in staat om de details van het leerwerk zelf uit te denken en uit te voeren. Je ontwikkelt jouw eigen authentieke stijl. Verder kun je  werken volgens opdracht, waarbij de vraag van de klant voorop staat.

De jaaropleiding kent twee start momenten: in september start de jaaropleiding  die gegeven wordt op de donderdagmiddag en avond.

In januari start de jaaropleiding die gegeven wordt op de woensdagmiddag en avond.

Wat maak je als vakbekwaam leer bewerker?

Je kan werk in opdracht maken, bijvoorbeeld: kleine lederwaren, tassen, kledingstukken, interieur design en accessoires voor re-enactment, LARP, boogschieten, dierhouderij/liefhebberij en motoren. Belangrijk hierbij is dat je werk kwalitatief goed uitgevoerd is en dat je de wensen van jouw klant kunt vertalen in leer.

Je kan ook je eigen collectie maken, bestaande uit unieke stukken of kleine series van producten met jouw eigen verhaal.

Informatieavond

De informatieavond voor de jaaropleiding vindt plaats op dinsdag 28 mei van 19:00 tot 21:00 uur. Zet hem in je agenda!

De Opleiding

De gehele opleiding bestaat uit 6 modules. De modules 1 t/m 5 bestaat uit 6 bijeenkomsten en 2 open werkplaatsdagen per module.

Module 1 leer bewerken techniek
Module 2 leer bewerken techniek vervolg
Module 3 productontwerp
Module 4 constructie
Module 5 constructie/vormgeving
Eindmodule vakbekwaam leerbewerker

* In module drie is er een gastles.

*Tijdens de opleiding volg je een cursus ondernemerschap. Deze cursus omvat een cursusboek (e-book) met daarin theorie en opdrachten. Er zijn twee praktijklessen ingeroosterd.

* Tijdens de jaaropleiding ben je verplicht tenminste 6 van de open werkplaats bijeenkomsten bij te wonen. Tijdens de open werkplaats ben je zelfstandig (zonder docent) met mede cursisten aan het werk in het atelier van Leervakwerk.

* Excursie naar het Looimuseum te Dongen. In overleg op een lesavond.

Studiebelasting

Totaal lesuren 216 uur. Evaluatie en beoordeling 8 uur. Deelname open werkplaats bijeenkomsten 40 uur. Huiswerk, in principe wordt van de deelnemers verwacht dat zij ongeveer 6 uur per week thuis werken. Dit is een gemiddelde en zal verschillen per deelnemer.

Beoordeling

Iedere module wordt afgesloten met een of twee beoordelingsstukken. Als deze met een voldoende of hoger zijn afgesloten, ontvangt de deelnemer een deelcertificaat.

Wordt dit niet gehaald dan kan er herkanst worden. De herkansing vindt plaats in de reguliere lessen, hiervoor hoeft geen apart beoordelingsmoment worden aangevraagd. De beoordeling van de modules 1 tot en met 5 wordt gedaan door de hoofddocent.

Tijdens de opleiding zijn de deelnemers verplicht een portfolio aan te leggen en bij te houden. De docent zal dit op geregelde tijden inzien en evalueren. Het portfolio wordt overhandigt aan de examencommissie ter inzage.

Eind beoordeling

Als de modules zijn afgesloten, start de deelnemer met de eindmodule. Hierin wordt het eindwerkstuk gemaakt. Het eindwerkstuk wordt gekozen in overleg met de beoordelingscommissie. De commissie bepaald of het werkstuk aan de eindcriteria voldoet. Indien dit niet het geval is, moet de deelnemer zijn keuze aanpassen.

De beoordeling vindt plaats tijdens twee beoordelingsmomenten. Eerst is er een evaluatiebeoordeling, daarna maakt de deelnemer zijn werkstuk verder af en vindt de eindbeoordeling plaats. Deelnemers presenteren hun werkstuk bij de eindbeoordeling aan de eindcommissie.

Mocht een deelnemer geen voldoende beoordeling hebben behaald, kan twee maal een herkansing worden aangevraagd, om zodoende toch een certificaat te behalen. De kosten van deze herkansing zijn niet opgenomen in het jaarprogramma. Iedere deelnemer ontvangt bij voldoende aanwezigheid een bewijs van deelname.

* Mocht een deelnemer de opleiding willen volgen maar geen certificaat willen behalen. Dan kan de deelnemer de modules volgen in de juiste volgorde en afsluiten met een bewijs van deelname.

Afsluiting opleiding

De jaaropleiding zal worden afgesloten met een eindexpositie van de gemaakte werkstukken. Deze expositie vindt plaats in Utrecht. De werken zullen een week geëxposeerd worden. Tijdens de opening van de expositie vindt de certificaatuitreiking plaats.

Begeleiding

De maximale groepsgrootte voor het cursusjaar is 8 deelnemers. Iedere deelnemer krijgt zodoende optimaal begeleiding en aandacht. Iedere cursist krijgt twee individuele beoordelingsmomenten met de examencommissie.

 

De docenten

Danielle RoossienDe hoofddocent van de opleiding is Danielle Roossien. Danielle is professioneel ambachtelijk leerbewerkster. Zij heeft zich bekwaamd in binnen en buitenland. Zij heeft een jarenlange ervaring in het lesgeven.

 

 

Examencommissie

De examencommissie bestaat uit Karin Bentvelzen, Danielle Roossien en Gerda van der Stroom. Karin van Bentvelzen en Gerda van der Stroom zijn evenals Danielle Roossien professioneel leer bewerker en hebben respectievelijk al 27 en 35 jaar ervaring. Beide hebben les gevolgd in het binnen en buitenland en geven al geruime tijd workshops, lessen en demonstraties in leer bewerken.

Kosten

Kosten jaaropleiding

Modules 1 t/m 5€ 595,00 per module
Eindmodule€ 675,00
Totaal
(Exclusief herkansingsbijeenkomsten en materiaal)
€ 3.650,00

Bijkomende kosten

Herkansingsbijeenkomsten€ 150,00 per dag
Materiaalkostenca € 350,00

 

Het totaalbedrag van de jaaropleiding kan in 3 termijnen betaald worden, er wordt echter wel een betalingsverplichting aangegaan voor de gehele opleiding.

Gereedschap kan tijdens de cursus worden aangeschaft of zelf meegenomen worden. Er is vrij gebruik van alle machines en gereedschap in de ateliers.

Data

De opleiding die in september start zal worden gegeven op donderdagmiddag en avond. Start van de bijeenkomsten is 13:00 uur. Er is een half uur pauze voor eten in de avond. De cursusdag is om 19:30 uur afgelopen.

De opleiding die start in januari 2020 zal gegeven worden op woensdagmiddag en avond. Start van deze bijeenkomsten is ook 13:00 uur en ook hier is een half uur pauze voor het eten in de avond. De cursusdag is om 19:30 uur afgelopen.

Data lesdagen (start september 2018)

ModuleDag 1Dag 2Dag 3Dag 4Dag 5Dag 6
#106-09-201813-0920-0927-0904-1011-10
#225-1001-1108-1115-1122-1129-11
#306-1213-1220-1210-01-201917-0124-01
#431-0107-0214-0221-0207-0314-03
#521-0328-0304-0411-0418-0425-04
#609-0516-0523-0530-0506-0620-06

 

Beoordelingsdagen
15-06; 1e beoordelingsdag
29-06; eind beoordelingsdag

Data lesdagen (start januari 2019)

ModuleDag 1Dag 2Dag 3Dag 4Dag 5Dag 6
#109-116-123-130-16-213-2
#220-26-313-320-327-33-4
#310-417-424-48-515-522-5
#429-55-612-619-626-63-7
#54-911-918-925-92-109-10
#616-1030-106-1113-1120-114-12

 

Beoordelingsdagen
Beoordelingsweekend 1: 23-11 en 24-11
Beoordelingsweekend 2: 7-12 en 8-12

Data van de Open Werkplaatsen

Open Werkplaatsen (11:00 tot 16:00 uur)
09-02-2019
02-03-2019
23-03-2019
13-04-2019
18-05-2019
01-06-2019
06-07-2019
14-09-2019
05-10-2019
19-10-2019
09-11-2019
14-12-2019